iLahi-Aşk MekaNı


 
AnasayfaAnasayfa  PortalliPortalli  TakvimTakvim  GaleriGaleri  SSSSSS  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 kadir gecesi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
fetasetli
Forumun Aşığı
Forumun Aşığı
avatar

Mesaj Sayısı : 1329
Yaşadığın yer : istanbul
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : davetle
Kayıt tarihi : 20/08/07

MesajKonu: kadir gecesi   Perş. Ekim 04, 2007 2:14 am

Kadir Gecesi

En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Bu sûre Kadr Süresidir.
Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin kudsiyetini bildirmek için beş âyetli bir sûrede üç defa "Leyletü'1-Kadr" ifadesini açıkça zikretmektedir:
"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

Ulvî hâdiseler de sûrenin sonunda şöyle ifade buyurulur :

"O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir."

Kadir Gecesinin en önemli özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.
Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.
Bu gecedeki İlâhî ziyafete ve Kur'ânî sofraya başta Kur'ân-ı Mübini Resulullah Aleyhissalâtü Vesselama vahiy yoluyla getiren Cebrail olmak üzere melekler de inerek şenlendirirler. Kalb ve basîreti açık olan mü'minlere uhrevî âlemden manzaralar sergilenir. Meleklerin pey der pey inmesiyle yeryüzü manevî bir tazyike maruz kalır. Dünya adetâ onlara dar gelmeye başlar. Mü'minlerin etrafını kuşatarak onlara Rablerinin bağış ve rahmetini müjdelerler. Tan yeri ağarıncaya kadar devam eden bu ulvi tecelli, ümmet-i Muhammed'in gönüllerine engin bir huzur ve saadet dalgası estirir.
Kadir Gecesinde böyle nurlu hâdiselerin yıldönümlerini idrak ederiz. Onun kadrini bilmekle de feyiz ve bereketinden, dünyayı kuşatan nuranî havasından istifade etmiş oluruz.


Hadislerde Kadir Gecesi

- Ubâde b. Sâmit (r.a) şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere Hâne-i Saâdetinden çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere çıkmıştım. Filân ile filân kavga ettiler de ona dâir olan bilgi kaldırıldı. İhtimâl ki hakkınızda bu daha hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi'ni yirmiden sonraki yedinci veya dokuzuncu veya beşinci gecelerde arayınız
- İbn-i Abbâs (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb'ım! Siz leyle-i Kadr'i Ramazan'ın aşr-ı ahîrinde arayınız!. Leyle-i Kadir, ya Ramazan’ dan dokuz gece kala, yâhut yedi gece kala, yâhut da beş gece kaladır
- Âişe (r.a)’dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Ramazan'ın son on günü girince, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem ibâdet konusunda daha da ciddî bir sa'y ü içtihâd arz ederlerdi. Gecesini ihyâ eder, ehl ü âilesini de ibâdet için uyandırırdı.
- Ebû Hüreyre radiyallâhu anh'den: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim, imânından dolayı ve mükafatını yalnız Allâh'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.


Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.
Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.(1)
Diğer bir rivayette Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (2)
Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur.
Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.


Kadir Gecesinin Bu Kadar Faydalı Olmasını Nasıl Açıklarsınız?

Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Kur'an’ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat’i bir delildir. Evet nasılki bir padişah, saltanatında belki her senede, ya tahta geçme merasimi namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Halkını, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini, has teveccühüne mazhar eder. Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal'i; o onsekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerifte indirmiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, Cenab-ı Hakkın hikmetinin muktezasıdır. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, adî ve hayvanî meşguliyetten insanları çekmek için oruca emredilecek.

Sure neden Kadir Gecesinde indi?

Peygamber (a.s.m.) her şeyden önce bir uyarıcıdır. Bu ikaz görevini doğrulukla yapması için emri önce kendi nefsinde uygulaması lazımdı. Nefsine uygulamanın en uygun vakti de gece vaktidir.

Neden "Kadir" Gecesi?

Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. (3)
"Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.
Bir hadiste,
"O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir. (4)
Kadir Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir.
"Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir. (5)
Bu rivayetlerin ışığında, İslâm âlimleri Kadir Gecesinin Ramazan'nın yirmi yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya edegelmişlerdir.
Bunun için mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir.
Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'ân okunur, Kur'ân tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir, Allah'a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.

"Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." (6)

Bu gecede nasıl dua edelim?

Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:
"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?’
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu"Kaynaklar
1) Hak Dini Kur an Dili. 6:4592
2) Muvatta. İtikâf:6
3) Duhan Suresi, 3.
4) Hak Dîni Kur'ân Dili, 9:5970.
5) Müsned, 2:27.
6) Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua
Mehmet Paksu

_______________Sadece 750kb lütfen bakınız indirmeden aç ta diyebilir kapatabilirsiniz

BURADAN

Bu mübarek geceyi ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin inşAllah
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
çılgın_türk_58
İlahiaşk Kardeşimiz
İlahiaşk Kardeşimiz
avatar

Mesaj Sayısı : 1131
Yaşadığın yer : bakırköyden beyaz gömlekli amcaların yanından :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : dostluk, arkadaşlık
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : bir bahar akşamı rastladım size ...
Kayıt tarihi : 04/08/07

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Ekim 04, 2007 3:32 am

inşAllah kardeşim emeğine sağlık... şimdiden herkesin kadir gecesi mübarek olsun ..
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
MuR@T
İlahiaşk Kardeşimiz
İlahiaşk Kardeşimiz
avatar

Mesaj Sayısı : 3705
Yaşadığın yer : Sansörün Bol oldugu.. Yerden
Kayıt tarihi : 17/03/07

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Ekim 04, 2007 10:52 am

çılgın_türk_58 demiş ki:
inşAllah kardeşim emeğine sağlık... şimdiden herkesin kadir gecesi mübarek olsun ..
dd dd dd dd
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
usame
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 5456
Yaş : 102
Yaşadığın yer : dunya
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : Var tabi olmazmı....
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : SİVASLI KARDESİM SAOLSUN...
Kayıt tarihi : 18/08/07

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Çarş. Eyl. 24, 2008 12:20 pm

emeklerine sağlik fetasetli abla , sen yoksun ama Rabbim razı olsun paylaşimlareın hep burda , İnişAllah kadir gecesini ihya edenlerden oluruz....

selametle

_________________

BU DÜNYADA:RENK ,NAKIŞ,LEZZET ...NE VARSA KÜSÜM!!!

YÜZÜMDE SON BİR HAYAL:AZRAİLE TEBESSÜM!!!


....NAMAZ KILMAKTAN AYAKLARI ŞİŞEN PEYGAMBERİN (sav),UYUMAKTAN GÖZLERİ ŞİŞEN ÜMMETİYİZ...
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
hicret58
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 2638
Yaşadığın yer : türkiye
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tafsiyeyle
Kayıt tarihi : 20/08/07

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Çarş. Eyl. 24, 2008 5:36 pm

usame demiş ki:
emeklerine sağlik fetasetli abla , sen yoksun ama Rabbim razı olsun paylaşimlareın hep burda , İnişAllah kadir gecesini ihya edenlerden oluruz....

amin inşALLAH

selametle


En son hicret58 tarafından Çarş. Eyl. 24, 2008 6:17 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
mahşer
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 7464
Yaşadığın yer : kocaeli ama SİVAS lıyız o kadar :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : olmasa işim ne burda :)
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tanıştık bir vesileyle işte...
Kayıt tarihi : 15/08/08

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Çarş. Eyl. 24, 2008 5:45 pm

Emeğine sağlık
a.r.o dd dd dd
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
mahşer
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 7464
Yaşadığın yer : kocaeli ama SİVAS lıyız o kadar :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : olmasa işim ne burda :)
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tanıştık bir vesileyle işte...
Kayıt tarihi : 15/08/08

MesajKonu: Kadir, kadrini bilenler gecesidir   Perş. Eyl. 25, 2008 12:46 am

Yarın Kadir Gecesi. Kadrin kadrini bilenlerin gecesi. Ne demek Kadir'in kadrini bilmek? Bir ölçü mü var elimizde bununla alakalı? Değerlendirme kriterleri mi sunmuş bize Nebiler Sultanı (sas)? Şöyle yapan, böyle davranan Kadir'i kadriyle değerlendirmiş mi demiş?

Daha da uzatılabilecek bu minvaldeki bütün sorulara toptan cevabımız; evet. Bir değil birçok ölçü var elimizde. Hem de şaşmaz ve şaşırtmaz rehber Kur'an'da; kavlî beyanları, fiilî tatbikatları ile Efendimiz'de; 15 asırlık mazimizde oluşan gelenek ve göreneklerimizde.
Önce Kur'an. Buyuruyor ki ALLAH (C.C.): "Biz Kur'ân'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi! O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner... Artık o gece bir selamettir gider... Tâ tan ağarana kadar..." Bir şey dikkatinizi çekiyor mu; ALLAH (C.C.) bu geceye bin aydan daha hayırlı diyor. Demek O'nun Kadir'e bakışı bu. O halde, Kadir'e Allah'ın baktığı gibi bakan insan, Kadir'in kadrini bilen insan demektir. Onu sıradan bir gece gibi gören kişi ise sadece nasipsizdir.

Efendimiz'e (sas) geçelim: Kavlî beyanları: Bir; "Kim inanarak ve sadece sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm, 6) İki; "Ondan mahrum olan, çok büyük şeyden mahrum olmuştur." (Müsned, 2/230)

Fiilî tatbikatı; Kadir Gecesi'nin içinde gizli olduğu Ramazan'ın son on gününde itikafa girmiş, sabahlara kadar namaz, dua, istiğfar, tefekkür ve zikirle vaktini geçirmiştir.

Ve 15 asırdır Kur'an ve Hz. Peygamber (sas) kökenli bu teorik ve pratik değerleri hayatlarına taşıyan İslam dünyası. Bunları anlatmak bu köşenin hacmini aşar. Çünkü Kadir başta mübarek gecelerin sadece Osmanlı'da nasıl kutlandığına dair onlarca kitap vardır bugün piyasada. Bunların günümüzdeki yansımaları ise sabahlara kadar cami ve türbe gezmeler, Kur'an tilavetleri, canan sohbetleri, tesbih namazları, dilhûn gönüllerle gönülleri dilhûn eden dua ve istiğfarlar.

İlave bir şey söyleyecek ve bir teklif sunacağım sizlere; namaz, Kur'an tilaveti, dua, niyazın yanında tefekkür ve tezekküre de zaman ayıralım yarın gece. Biraz muhasebe yapalım. Bütün bir hayatımızın muhasebesi değil; o daha uzun bir zaman isteyebilir. Sadece ve sadece bu Ramazan'da, geçen 27 gün içinde ne yaptık; bunu düşünelim. "Olan" ile "olması gereken" arasında mesafe var mı yok mu, bunu ölçelim. "Diş macunu ile dişleri fırçalamak orucumu bozar mı diye düşündüğüm kadar, oruçlu ağzımla arkadaşımın gıybetini yaptım; orucum bozulup bozulmadığını merak ettim mi" diye soralım kendimize? Muhasebe sonucu cevabımız "evet" ise problem yok; ama "hayır" ise, bunu masaya yatıralım ve kendimize "demek ki sen, midene oruç tutturduğun kadar diline oruç tutturamamışsın!" diyelim. "Bu Ramazan geçti ama söz Allah'ım eğer ömür verirsen bir daha ki Ramazan'a..." diyelim.

Gerekli mi böyle bir şey? Ben iki hadis aktarayım, gerekli mi gereksiz mi olduğuna siz karar verin: "Nice oruç tutanlar vardır ki kendisine kuru açlıktan başka bir şey kalmaz.", "Yalan sözleri, lâubali davranışları terk etmeyen kişinin yeme ve içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur." (I.Mace, Sıyam, 21)

Kadir, Kadir'in kadrini bilenlerin gecesidir. Ne mutlu onlara. Dua istirhamıyla.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:40 am

a.r.o mahşerim inşallah sadece aç kalarak değil de bütün İlahi yasaklardan kaçınarak orucumuzu eda edebilmiştir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
mahşer
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 7464
Yaşadığın yer : kocaeli ama SİVAS lıyız o kadar :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : olmasa işim ne burda :)
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tanıştık bir vesileyle işte...
Kayıt tarihi : 15/08/08

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:48 am

cümlemizden inşallah ablacığım coeurr coeurr coeurr coeurr affraid affraid
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:50 am

emeğine sağlık kardeşim mm sunny ** flower --
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
*LİVÂÜ'L-HAMD*
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 7202
Yaş : 108
Yaşadığın yer : İSTANBUL
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : evet
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : ...
Kayıt tarihi : 18/12/07

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:51 am

Kadir, Kadir'in kadrini bilenlerin gecesidir. Ne mutlu onlara. !!!

Çok güzel bir söz MAŞAALLAH...

Emeğine yüreğine sağlık,ömrüne bereket kardeşim.CENAB-I ZÜLCELAL (C.C) razıolsun ebeden...

_________________

*LİLLÂHİ-L HAMD*
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
mahşer
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 7464
Yaşadığın yer : kocaeli ama SİVAS lıyız o kadar :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : olmasa işim ne burda :)
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tanıştık bir vesileyle işte...
Kayıt tarihi : 15/08/08

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:51 am

eyvallah abiciğim coeurr coeurr dd dd
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
mahşer
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 7464
Yaşadığın yer : kocaeli ama SİVAS lıyız o kadar :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : olmasa işim ne burda :)
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tanıştık bir vesileyle işte...
Kayıt tarihi : 15/08/08

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:52 am

MERYEM demiş ki:
Kadir, Kadir'in kadrini bilenlerin gecesidir. Ne mutlu onlara. !!!

Çok güzel bir söz MAŞAALLAH...

Emeğine yüreğine sağlık,ömrüne bereket kardeşim.CENAB-I ZÜLCELAL (C.C) razıolsun ebeden...


cümlemizden razı olsun ablacığım coeurr coeurr coeurr coeurr
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:53 am

mahşer demiş ki:
eyvallah abiciğim coeurr coeurr dd dd

senide ikinci küçük melek seçelim böyle böyle smililer yapıyonya sende coeurr dd haha
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
mahşer
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 7464
Yaşadığın yer : kocaeli ama SİVAS lıyız o kadar :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : olmasa işim ne burda :)
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tanıştık bir vesileyle işte...
Kayıt tarihi : 15/08/08

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:54 am

ben tuhanadan büyüğüm olsam olsam büyük melek olurum ama ben cimcime olmaktan memnunum

haha haha haha -- --
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:56 am

eyi o zaman sen nasıl istersen öyle ol mm sunny
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
mahşer
ÖZEL ÜYE
ÖZEL ÜYE
avatar

Mesaj Sayısı : 7464
Yaşadığın yer : kocaeli ama SİVAS lıyız o kadar :)
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : olmasa işim ne burda :)
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : tanıştık bir vesileyle işte...
Kayıt tarihi : 15/08/08

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 1:59 am

eyiiii
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
GöNüL
Bayan Moderatör
Bayan Moderatör
avatar

Mesaj Sayısı : 7928
Yaşadığın yer : almanya
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : din icerikli olmasi
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : sahra kardesimin araciligiyla
Kayıt tarihi : 17/03/08

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 4:38 am

Kadir, Kadir'in kadrini bilenlerin gecesidir. Ne mutlu onlara. !!!

Çok güzel bir söz MAŞAALLAH...

Emeğine yüreğine sağlık,ömrüne bereket kardeşim.CENAB-I ZÜLCELAL (C.C) razıolsun ebeden...

_________________


.......zalimlerin mızragı kalbime bir saplansın..........
........çığlıklarım yükselip arşa alaya ulaşsın..........
.........zalimlarin kılıcı al kanımla boyansın...........
EY ŞEHADET GEL ARTIK DÜNYA ZALİMLARE KALSIN
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
SABRİ KÖNTEK
Gelişmiş Üye
Gelişmiş Üye
avatar

Mesaj Sayısı : 492
Yaş : 52
Yaşadığın yer : İST:EYÜPSULTAN
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : HERŞEY BİR VESİLEDİR MEVLAM İSTERSE OLUR.....
Kayıt tarihi : 01/06/08

MesajKonu: Kadir Gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 10:42 am

En nurlu ve feyizli geceyi Kadir
Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay
Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu
bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın
Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin
faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o
vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî
hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre
inmiştir. Bu sûre Kadr Süresidir.


Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin
kudsiyetini bildirmek için beş âyetli bir sûrede üç
defa "Leyletü'1-Kadr" ifadesini açıkça
zikretmektedir:

"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde
indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir
Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
"


Ulvî hâdiseler de sûrenin sonunda
şöyle ifade buyurulur :

"O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin
izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan
yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir.
"


Kadir Gecesinin en önemli
özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti
bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan
yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak
dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise
ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin
mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama
Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.


Yine bu mübarek gecede insanlığın
ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü
kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi
dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen
sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve
sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş
olacaktır.


Bu gecedeki İlâhî ziyafete ve
Kur'ânî sofraya başta Kur'ân-ı Mübini Resulullah
Aleyhissalâtü Vesselama vahiy yoluyla getiren
Cebrail olmak üzere melekler de inerek
şenlendirirler. Kalb ve basîreti açık olan
mü'minlere uhrevî âlemden manzaralar sergilenir.
Meleklerin pey der pey inmesiyle yeryüzü manevî bir
tazyike maruz kalır. Dünya adetâ onlara dar gelmeye
başlar. Mü'minlerin etrafını kuşatarak onlara
Rablerinin bağış ve rahmetini müjdelerler. Tan yeri
ağarıncaya kadar devam eden bu ulvi tecelli, ümmet-i
Muhammed'in gönüllerine engin bir huzur ve saadet
dalgası estirir.

Kadir Gecesinde böyle nurlu hâdiselerin
yıldönümlerini idrak ederiz. Onun kadrini bilmekle
de feyiz ve bereketinden, dünyayı kuşatan nuranî
havasından istifade etmiş oluruz.Hadislerde Kadir Gecesi


- Ubâde b. Sâmit (r.a) şöyle
demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem,
Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere Hâne-i
Saâdetinden çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi
kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir
Gecesi'ni haber vermek üzere çıkmıştım. Filân ile
filân kavga ettiler de ona dâir olan bilgi
kaldırıldı. İhtimâl ki hakkınızda bu daha
hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi'ni yirmiden
sonraki yedinci veya dokuzuncu veya beşinci
gecelerde arayınız


- İbn-i Abbâs (r.a)�dan rivâyet
edildiğine göre, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem
şöyle buyurmuştur: Ashâb'ım! Siz leyle-i Kadr'i
Ramazan'ın aşr-ı ahîrinde arayınız!. Leyle-i Kadir,
ya Ramazan� dan dokuz gece kala, yâhut yedi gece
kala, yâhut da beş gece kaladır


- Âişe (r.a)�dan şöyle dediği
rivâyet edilmiştir: Ramazan'ın son on günü girince,
Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem ibâdet konusunda
daha da ciddî bir sa'y ü içtihâd arz ederlerdi.
Gecesini ihyâ eder, ehl ü âilesini de ibâdet için
uyandırırdı.


- Ebû Hüreyre radiyallâhu
anh'den: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu
aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim, imânından
dolayı ve mükafatını yalnız Allâh'tan umarak Kadir
Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti
nedir?


"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye
tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür
boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde
elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere
İsrailoğullarından bir kimsenin ALLAH (C.C.) yolunda bin ay
boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı.
Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi
amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi
indirildi.


Başka bir rivayette Peygamberimiz (S.A.V.)
Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen
sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini
anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail
Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç
kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler.
ALLAH (C.C.) sana ondan daha hayırlısını indirmiştir"
diyerek Kadir Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve
ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır"
buyurdu.(1)


Diğer bir rivayette Resulullah�a
bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi
ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan
ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu
kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara
ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce ALLAH (C.C.)
da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini
vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı
kıldı. (2)


Kadir Suresi bu hadiseler üzerine
nazil olmuştur.

Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir
suredir.Kadir Gecesinin Bu Kadar Faydalı
Olmasını Nasıl Açıklarsınız?


Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir.
Leyle-i Kadir ise, Kur'an�ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı
olduğu bu sırra kat�i bir delildir. Evet nasılki bir padişah,
saltanatında belki her senede, ya tahta geçme merasimi namıyla veyahut
başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar.
Halkını, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî
ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde
icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini, has teveccühüne
mazhar eder. Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin
Padişah-ı Zülcelal'i; o onsekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı
âlîşanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerifte indirmiş. Elbette o
Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir
meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, Cenab-ı Hakkın hikmetinin muktezasıdır.
Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, adî ve hayvanî
meşguliyetten insanları çekmek için oruca emredilecek.Sure neden Kadir Gecesinde indi?


Peygamber (a.s.m.) her şeyden önce bir uyarıcıdır. Bu ikaz görevini
doğrulukla yapması için emri önce kendi nefsinde uygulaması lazımdı.
Nefsine uygulamanın en uygun vakti de gece vaktidir.


Neden "Kadir" Gecesi?

Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere
İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu
anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında
eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir
edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen
kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların
hazırlanmasıdır. (3)


"Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.

Bir hadiste, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir. (4)

Kadir
Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet
olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye
edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği
bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir. (5)


Bu
rivayetlerin ışığında, İslâm âlimleri Kadir Gecesinin Ramazan'nın yirmi
yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir
Gecesi niyetiyle ihya edegelmişlerdir.

Bunun için mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir
Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye
gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap
verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış
göstermektedir.

Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden
istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'ân okunur, Kur'ân
tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir.
Dualar edilir, Allah'a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve
kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle
vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında
rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.


"Kim
inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam
üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.
" (6)


Bu gecede nasıl dua edelim?

Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:

"Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?�

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün
tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah�ım, Sen affedicisin, affetmeyi
seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu
"


Kaynaklar

1) Hak Dini Kur an Dili. 6:4592

2) Muvatta. İtikâf:6

3) Duhan Suresi, 3.

4) Hak Dîni Kur'ân Dili, 9:5970.

5) Müsned, 2:27.

6) Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
usame
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 5456
Yaş : 102
Yaşadığın yer : dunya
sitede cok hoşuna giden birşey varmı? : Var tabi olmazmı....
ilahiaşkla nasıl tanıştınız? : SİVASLI KARDESİM SAOLSUN...
Kayıt tarihi : 18/08/07

MesajKonu: Geri: kadir gecesi   Perş. Eyl. 25, 2008 11:01 am

Rabbim Razı olsun cümlenizden çok güzel anlatilmiş...

_________________

BU DÜNYADA:RENK ,NAKIŞ,LEZZET ...NE VARSA KÜSÜM!!!

YÜZÜMDE SON BİR HAYAL:AZRAİLE TEBESSÜM!!!


....NAMAZ KILMAKTAN AYAKLARI ŞİŞEN PEYGAMBERİN (sav),UYUMAKTAN GÖZLERİ ŞİŞEN ÜMMETİYİZ...
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
kadir gecesi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» İstanbul Afyonlular Gecesi
» Ölümümü izler misin?

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
iLahi-Aşk MekaNı :: ﷲ ×÷·.·´¯`·)» Islami KonulaR«(·´¯`·.·÷× ﷲ :: Dini KonulaR ve Dini Vaazlar-
Buraya geçin: